Mantiskā ieguldījuma vērtētāju saraksts

Mantiskā ieguldījuma vērtētāju saraksts

Komerclikumā un Kooperatīvo sabiedrību likumā noteiktajos gadījumos akciju sabiedrībām, sabiedrībām ar ierobežotu atbildību un kooperatīvajām sabiedrībām mantiskā ieguldījuma novērtēšanu var…