Turpmāk robežšķērsošanas vietās uz Latvijas–Krievijas un Latvijas–Baltkrievijas robežas akcīzes preču pārvietošanas paziņojums būs jāaizpilda tikai gadījumos, kad fiziskā persona Latvijas robežu šķērsos biežāk nekā 30 dienās, vai gadījumos, kad ievesto atsevišķu akcīzes preču daudzums pārsniegs daudzumu, uz kuru attiecas atbrīvojums no muitas maksājumiem. Paziņojums būs jāiesniedz arī tad, ja to pieprasīs robežkontroles dienesta amatpersona. Jaunais regulējums, kas stāsies spēkā 29.novembrī, samazinās administratīvo slogu godprātīgiem ceļotājiem un paātrinās robežas šķērsošanas procesu.

Lasīt vairāk:

https://www.vid.gov.lv/lv/jaunums/mainisies-akcizes-precu-parvietosanas-pazinojuma-iesniegsanas-kartiba-autocelu-robezskersosanas-vietas

Similar Posts