Accounting in Latvia

Accounting in Latvia

Accounting is the backbone of any enterprise, serving as a mirror reflecting every economic transaction and pivotal event shaping the…

Mantiskā ieguldījuma vērtētāju saraksts

Mantiskā ieguldījuma vērtētāju saraksts

Komerclikumā un Kooperatīvo sabiedrību likumā noteiktajos gadījumos akciju sabiedrībām, sabiedrībām ar ierobežotu atbildību un kooperatīvajām sabiedrībām mantiskā ieguldījuma novērtēšanu var…