Covid-19 vakcīnām un medicīniskajām ierīcēm vairs netiks piemērota PVN 0% likme

Saskaņā ar PVN likuma regulējumu, ar 2023. gada 1. janvāri spēku zaudē normas par PVN 0% likmes piemērošanu Covid-19 vakcīnas un Covid-19 in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču piegādēm, kā arī ar šīm vakcīnām un ierīcēm cieši saistītu pakalpojumu sniegšanai.

Tādējādi, Covid-19 vakcīnām un medicīniskajām ierīcēm tiks piemērota standarta PVN likme, kas ir 21%. Šīs izmaiņas ietekmēs gan uzņēmumus, kas piedāvā Covid-19 vakcīnas un medicīniskās ierīces, gan pacientus, kas šīs preces un pakalpojumus izmanto.

Ir jāņem vērā, ka šīs izmaiņas ir spēkā tikai attiecībā uz Covid-19 vakcīnām un in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm, nevis citām medicīniskajām preču grupām.

Similar Posts