Īsumā par nodokli: Dabas resursu nodokļa mērķis ir veicināt dabas resursu ekonomiski efektīvu izmantošanu, ierobežot vides piesārņošanu, un veicināt ilgtspējīgu attīstību. Šis nodoklis spēlē nozīmīgu lomu vides aizsardzības pasākumu finansēšanā, kā arī jaunu, videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanā.

Ar ko tiek aplikts dabas resursu nodoklis?

 • Dabas resursi
 • Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana
 • Atkritumu apglabāšana un piesārņojošu vielu emisija vidē
 • Emitēto siltumnīcefekta gāzu apjoms, kas nav ietverts nodoto emisijas kvotu skaitā
 • Videi kaitīgas preces
 • Iepakojums un vienreiz lietojamie galda trauki un piederumi
 • Radioaktīvās vielas
 • Ogles, koks un lignīts
 • Transportlīdzekļi
 • Uguņošanas ierīces un citi

Kas maksā dabas resursu nodokli? Nodoklis jāsedz tiem, kuri:

 • Iegūst vai realizē ar nodokli apliekamus dabas resursus
 • Izmanto zemes dzīļu derīgās īpašības
 • Emitē vidē piesārņojošas vielas vai apglabā atkritumus
 • Lieto ūdens resursus elektroenerģijas ražošanai
 • Realizē vai izmanto saimnieciskajā darbībā videi kaitīgas preces u.c.

Dabas resursu nodokļa piemērošanas un administrēšanas kārtība, likmes, kā arī citi nosacījumi ir ietverti likumā “Par dabas resursu nodokli” un Ministru kabineta noteikumos. Papildus jāievēro Iepakojuma likums un Ministru kabineta noteikumi.

Kā BL Grāmatvedība var palīdzēt ? : Ja jums ir jautājumi vai nepieciešama palīdzība saistībā ar dabas resursu nodokli, BL Grāmatvedība ir šeit, lai palīdzētu. Mēs piedāvājam profesionālu un pieejamu grāmatvedības pakalpojumu klāstu, lai jūs varētu koncentrēties uz savu uzņēmējdarbību, neuztraucoties par nodokļu jautājumiem.

Sazinieties ar mums, lai saņemtu individuālu konsultāciju un atrisinātu visus ar dabas resursu nodokļiem saistītos jautājumus. BL grāmatvedības galvenā grāmatvede Lāsmai Barskovičai: t. +371 29211857

Similar Posts