Solidaritātes nodoklis ir valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas veiktas no ienākumiem, kas pārsniedz maksimālo apmēru – 78100 eiro gadā. Tas attiecas uz sociāli apdrošinātām personām, piemēram, darba ņēmējiem un pašnodarbinātajiem, kuru ienākumi pārsniedz šo slieksni.

Solidaritātes nodokļa būtība:

  • Nodokļa likme: 25%
  • Maksātāji: Darba ņēmēji un pašnodarbinātie ar ienākumiem virs 78100 eiro gadā
  • Nodokļa sadalījums:
    • 1% veselības aprūpes pakalpojumu finansēšanai
    • 14% valsts pensiju speciālajā budžetā
    • 10% iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumos

Nodokļa atmaksas kārtība: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra līdz nākamā gada 1. jūnijam aprēķina pārmaksātā nodokļa apmēru, un Valsts ieņēmumu dienests līdz 1. septembrim veic atmaksu. Atmaksājamo summu nosaka kā starpību starp samaksāto nodokli, piemērojot obligāto iemaksu likmi (vispārējā gadījumā 34,09%), un aprēķināto nodokli ar 25% likmi.

Vai tas ir sarežģīti? Solidaritātes nodoklis var būt sarežģīts un bieži vien paliek nepamanīts. Tomēr, ir svarīgi sekot līdzi visiem nodokļu regulējumiem, lai izvairītos no pārmaksām vai soda sankcijām.

Kā BL Grāmatvedība var palīdzēt: BL Grāmatvedība ir šeit, lai atvieglotu jūsu darbu un nodrošinātu, ka jūsu uzņēmums ievēro visus nodokļu un regulējumu noteikumus. Mēs piedāvājam profesionālu un pieejamu grāmatvedības pakalpojumu klāstu, kas palīdzēs jums koncentrēties uz savu uzņēmējdarbību, neuztraucoties par nodokļu jautājumiem.

Sazinieties ar mums, lai saņemtu individuālu konsultāciju un atrisinātu visus ar nodokļiem saistītos jautājumus, zvanot BL grāmatvedības galvenajai grāmatvedei Lāsmai Barskovičai: t. +371 29211857

Similar Posts