Kopš 2022.gada ir stājies spēkā jauns Grāmatvedības likums, kas tika piemērots, lai uzlabotu grāmatvedības regulējumu un atbilstību šodienas juridiskajai tehnikai un elektroniskajām iespējām. Esam gadu strādājuši un atzīstam, ka jaunais likums tiks strukturēts pārskatāmi, un tam būs jauni terminu skaidrojumi un normas, kas attiecas uz elektroniskiem dokumentiem, uzņēmuma vadītāju pienākumiem un tiesībām, kā arī uz vieglākiem nosacījumiem biedrībām un reliģiskām organizācijām.

Likumā tiks noteikts arī grāmatveža un ārpakalpojuma grāmatveža statuss un izglītības prasības. Jaunajā likumā precīzāk tiks regulēta grāmatvedības attaisnojuma dokumentu sagatavošana un grāmatvedības reģistru kārtošana un glabāšana elektroniski, kā arī paredzētas atšķirīgas glabāšanas vietas prasības elektroniskam un papīra formāta grāmatvedības dokumentiem. Tādējādi jaunais likums nodrošinās labāku grāmatvedības regulējumu un atbilstību jaunajām iespējām.

Similar Posts