Lai efektīvāk cīnītos pret nodokļu nemaksāšanu, Latvijā no 22. marta 2023. gada stājas spēkā regulējums, kas nosaka starptautisku automātisku informācijas apmaiņu par digitālo platformu pārdevēju ienākumu gūšanas datiem. Tas nozīmē, ka Valsts ieņēmumu dienests varēs iegūt informāciju par to, kādi ienākumi gūti no digitālajām platformām, lai konstatētu nodokļu apiešanas gadījumus.

Regulējums prasa, lai digitālās platformas iesniegtu pārskatus valstī, kurā tās ir rezidentes nodokļu vajadzībām vai kurā tām ir vadības atrašanās vieta vai pastāvīgā pārstāvniecība. Tas nozīmē, ka platformas operatoriem būs pienākums sniegt informāciju par savu darbību un pārdevēju ienākumiem valsts nodokļu iestādēm.

Turklāt regulējums attiecas arī uz fiziskajām personām, kas pārdod preces vai sniedz pakalpojumus, izmantojot digitālās platformas. Šīm personām jābūt gatavām tam, ka informācija par viņu ienākumiem, kas gūti no platformām, tiks nodota šo personu rezidences valstij nodokļu kontroles nolūkiem. Tas palielinās nodokļu pārredzamību Eiropas Savienībā un veicinās nodokļu nomaksu.

Tomēr ir jāņem vērā, ka regulējums neparedz informācijas sniegšanu par tiem pārdevējiem, kuri platformā veic mazāk par 30 preču pārdošanas darījumiem gadā un kuru saņemtā atlīdzība ir zem 2000 eiro. Tas nodrošina noteiktu atvieglojumu mazajiem pārdevējiem, kuriem ienākumi no digitālajām platformām ir salīdzinoši nelieli.

Similar Posts