Komerclikumā un Kooperatīvo sabiedrību likumā noteiktajos gadījumos akciju sabiedrībām, sabiedrībām ar ierobežotu atbildību un kooperatīvajām sabiedrībām mantiskā ieguldījuma novērtēšanu var veikt vienīgi eksperts, kurš iekļauts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra apstiprinātajā sarakstā.

Atsauce uz avotu: https://www.ur.gov.lv/lv/specializeta-informacija/registre-mantiska-ieguldijuma-vertetaju/mantiska-ieguldijuma-vertetaju-saraksts/

Similar Posts