Darba likums Latvijā noteic, ka minimālā darba alga nedrīkst būt mazāka par valsts noteikto minimumu. Saskaņā ar Darba likuma grozījumiem, no 2023. gada minimālā mēneša darba alga ir 620 eiro, savukārt no 2024. gada tā ir 700 eiro. Grozījumus šajā jomā gatavo Labklājības ministrija, kā norāda Darba likums.

Minimālā alga ir arī svarīgs rādītājs citos tiesību aktos. Piemēram, saskaņā ar “Par valsts sociālo apdrošināšanu” likumu, minimālais obligāto iemaksu objekts ceturksnī ir trīs Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas. Šogad tas ir 1500 eiro ceturksnī, bet no nākamā gada tas būs 1860 eiro ceturksnī.

Salīdzinot ar tuvējiem kaimiņvalstīm, Latvijas minimālās darba algas ir zemākas. Turklāt šogad pieņemtā Eiropas Savienības direktīva par adekvātu minimālo atalgojumu nosaka, ka minimālajai algai visā ES jābūt tādai, kas ļauj darba ņēmējiem dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi.

Lai nodrošinātu atbilstību Darba likuma prasībām par minimālo darba algu, Labklājības ministrija gatavo grozījumus Ministru kabineta noteikumos, lai noteiktu minimālo mēneša darba algu Latvijā. Tas ir svarīgs solis, lai aizsargātu darba ņēmēju tiesības un nodrošinātu pienācīgu atalgojumu par veikto darbu.

Similar Posts