Mantiskā ieguldījuma vērtētāju saraksts

Mantiskā ieguldījuma vērtētāju saraksts

Komerclikumā un Kooperatīvo sabiedrību likumā noteiktajos gadījumos akciju sabiedrībām, sabiedrībām ar ierobežotu atbildību un kooperatīvajām sabiedrībām mantiskā ieguldījuma novērtēšanu var…

Par izmaiņām likumā “Par akcīzes nodokli”

Par izmaiņām likumā “Par akcīzes nodokli”

2022.gada 20.jūlijā stājās spēkā grozījumi likumā „Par akcīzes nodokli”, saskaņā ar kuriem noteikts, ka, nemaksājot muitas maksājumus, normatīvajos aktos noteikto…