Pamatojoties uz jaunajām prasībām, uzņēmējiem jāpaziņo par savu saimniecisko darbību!

Lai nodokļu maksātāji varētu pilnvērtīgi īstenot savas tiesības nodokļu jomā, Valsts ieņēmumu dienestam (VID) ir jābūt visaptverošai informācijai par aktuālo saimnieciskās pamatdarbības veidu saskaņā ar NACE klasifikāciju. Saskaņā ar jaunajām norādēm, ja saimnieciskās darbības veids mainās 2023. gadā, šo izmaiņu ir jāpaziņo VID līdz 2024. gada 1.maijam.

Pamatdarbības veids, kas tiek paziņots VID, ir jāatbilst reālajai situācijai un jāatspoguļo uzņēmuma piederība konkrētai nozarei un darbības jomai. Ja pamatdarbības veids mainās periodā no nākamā gada 1. janvāra līdz 1. maijam, ir pienākums paziņot par šiem mainījumiem VID.

Svarīgi, ka paziņojums par pamatdarbības veidu jāsniedz VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) sadaļā “Dokumenti / No veidlapas / Nodokļu maksātāju reģistrācijas un datu izmaiņu veidlapas / Paziņojums par nodokļu maksātāja pamatdarbības veidu”. Lai pārliecinātos par savu pašreiz paziņoto pamatdarbības veidu atbilstību reālajai situācijai, ir iespējams izmantot VID publiskojamo datu bāzi.

Ja saimnieciskās darbības pamatveids nemainās, informāciju par pamatdarbības veidu nākamajā taksācijas gadā nav nepieciešams sniegt.

Šie jaunie noteikumi nodrošina lielāku pārredzamību un atbilstību nodokļu jomā, palīdzot nodokļu maksātājiem pienācīgi izpildīt savas saistības un tiesības. Uzņēmējiem jābūt informētiem par šiem regulējumiem, lai nodrošinātu savu uzņēmējdarbības labklājību un atbilstību likumdošanai.

Saņemiet profesionālu atbalstu un uzticamu grāmatvedības servisu, izvēloties mūsu mini BL grāmatvedības pakalpojumus.

Similar Posts