Viens no jaunajiem noteikumiem, kas ieviesti MK 2022. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 439 “Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem un grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā”, prasa biedrībām, nodibinājumiem un arodbiedrībām atsevišķi norādīt saņemto ziedojumu un dāvinājumu summas skaidrā naudā un bezskaidrā naudā grāmatvedības uzskaitē. Šī prasība stājas spēkā sākot ar 2023. gada pārskata gadu.

Turklāt, pārskata gada sākumā un beigās, šiem biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību grāmatvedības uzskaitēs jānorāda skaidras naudas un bezskaidras naudas atlikumi. Tas nozīmē, ka šie uzskaites dokumenti būs jāatjaunina regulāri, lai nodrošinātu precīzu un aktuālu informāciju par ziedojumiem un dāvinājumiem, kas saņemti skaidrā naudā vai bezskaidrā naudā.

Šie jaunie noteikumi ir ieviesti, lai uzlabotu biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību grāmatvedības uzskaiti un nodrošinātu lielāku pārredzamību un atbildību attiecībā uz ziedojumu un dāvinājumu pārvaldību. Tas arī palīdzēs šīm organizācijām efektīvāk plānot savas finanses un izmantot saņemtos līdzekļus labdarības vai citiem mērķiem.

Similar Posts