Personām (darba ņēmējiem un pašnodarbinātajiem), kurām periodā no 2020.gada 22.marta līdz 2020.gada 30.jūnijam ārsts būs noslēdzis darbnespējas lapu B, kas izdota sakarā ar saslimšanu ar COVID-19 vai atrašanos karantīnā, VSAA slimības pabalstu piešķir no darba nespējas otrās dienas 80% apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās iemaksu algas.

Atsauce uz avotu:

www.vsaa.gov.lv/noderigi/vecaku-pabalsta-izmaksas-turpinajums-jautajumi-un-atbildes

Similar Posts