Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Latvijas gada inflācija turpina samazināties. 2023. gada maijā patēriņa cenu indekss pieauga par 12,1% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, kas ir mazākais gada inflācijas rādītājs kopš 2022. gada aprīļa. Sagaidāms, ka patēriņa cenu pieauguma temps turpinās samazināties arī turpmāk. Šā gada jūnijā gada inflācija tiek prognozēta nedaudz zem 10%. Savukārt, šī gada beigās inflācija prognozēta sasniedzam 3-4% līmeni.

Tomēr jāatzīmē, ka patēriņa cenas Latvijā vēl joprojām pieaug, nevis samazinās. Gada inflācijas tempa samazināšanos ievērojami ietekmē bāzes efekti. Salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, patēriņa cenas maijā pieauga par 1,2%, kas ir būtiski straujāks pieaugums nekā iepriekšējos mēnešos. Šī mēneša cenu pieaugumu ietekmēja valsts atbalsta pasākumu beigšanās attiecībā uz energoresursu cenu pieauguma kompensāciju, kas bija spēkā līdz aprīlim vai apkures sezonas beigām. Tā rezultātā elektroenerģijas un siltumenerģijas cenas maijā palielinājās attiecīgi par 28,0% un 8,4%. Jāuzsver, ka energoresursu cenas, it īpaši gāzes cena, jau vairākus mēnešus rāda samazināšanos, un daži elektroenerģijas tirdzniecības uzņēmumi maijā samazināja elektroenerģijas tarifus. Tāpat arī dažas pašvaldību uzņēmumi samazināja siltumenerģijas tarifus. Tomēr šie tarifu samazinājumi bija mazāki nekā valsts atbalsts elektroenerģijas un siltumenerģijas tarifiem, kas bija spēkā līdz aprīļa beigām.

Lai gan patēriņa cenu pieaugums Latvijā turpinās, ir pozitīvi novērot, ka gada inflācijas temps mazinās. Tas varētu atvieglot patērētāju spiedienu uz ikdienas izdevumiem un nodrošināt stabilāku ekonomisko situāciju valstī. Svarīgi sekot līdzi turpmākajiem inflācijas rādītājiem un analizēt to ietekmi uz ekonomiku un ikdienas dzīvi, lai veiktu atbilstošus finanšu plānojuma pielāgojumus.

Similar Posts