Saskaņā ar PVN likuma regulējumu ar 2023.gada 1.janvāri spēku zaudē  normas par PVN 0 procentu likmes piemērošanu Covid-19 vakcīnas un Covid-19 in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču piegādēm, kā arī ar šīm vakcīnām un ierīcēm cieši saistītu pakalpojumu sniegšanai.

Lasi vairāk: https://www.fm.gov.lv/lv/izmainas-nodoklu-joma-sakot-ar-2023gadu?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Similar Posts