Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka 2022. gada 21. aprīlī stājās spēkā Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma grozījumi  9. pantā “Nedrošie debitoru parādi”. Likuma grozījumi papildina kārtību, kādā nedrošie debitoru parādi tiek norakstīti un ir iekļaujami nodokļa bāzē. Pieņemtie grozījumi piemērojami uzkrājumiem, kas izveidoti, sākot ar 2018. gada 1. janvāri.

Vairāk lasīt :

https://www.vid.gov.lv/lv/uznemumu-ienakuma-nodoklis

Similar Posts