Lauksaimnieki, kas ir cietuši no pavasara salnām un sekojošā ilgstošā sausuma, tagad var gūt atvieglojumus nodokļu nomaksas nosacījumos. Valsts ieņēmumu dienests (VID) aicina šos lauksaimniekus pieteikties atbalstam, piedāvājot nodokļu termiņa pagarinājumu un atbrīvojumu no nokavējuma naudas maksas.

Šī gada pavasara salnas un vasaras ilgstošais sausums ir sasnieguši dabas katastrofas mērogu, kā nesen paziņoja valdības Krīzes vadības padome. Tāpēc lauksaimniekiem, kas cietuši šo nelabvēlīgo laika apstākļu dēļ, ir pieejams valstī noteiktais atbalsts, kas ļauj samaksāt nodokļus pakāpeniski un ilgākā laika posmā bez nokavējuma maksājumiem. Lauksaimnieki var sadalīt nodokļu maksājumus vairākos maksājumos un samaksāt tos līdz pat gada garumā. Turklāt, visbūtiskākais, ka šiem papildu maksājumiem netiek piemērota nokavējuma nauda.

Turklāt ir pagarināts laiks, kurā lauksaimnieki var pieteikties nodokļu termiņa pagarinājumam. Parasti pieteikums jāiesniedz 15 dienu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās dienas, taču, saskaroties ar šo dabas katastrofu, lauksaimnieki var vērsties VID ar lūgumu pagarināt maksājuma termiņu pat vēlāk.

Tātad, pat tie lauksaimnieki, kuriem pavasarī bija grūtības veikt maksājumus un tos nav veikuši, joprojām var saņemt atvieglotos nodokļu nomaksas nosacījumus, kas tiek piemēroti šādās ārkārtas situācijās. Arī tiem, kas ir nogājuši ilgāku laiku bez maksājumiem, joprojām ir iespēja pieteikties maksājuma termiņa pagarinājumam līdz pat 12 mēnešiem, un netiks piemērota nokavējuma nauda.

VID aicina lauksaimniekus nekavēties un, saskaroties ar grūtībām, vērsties VID tūlīt – pirms nodokļu samaksas termiņa beigām. Svarīgi ir iesniegt pieteikumu ar lūgumu pagarināt termiņu pēc iespējas ātrāk, lai samazinātu vai pat izvairītos no nokavējuma naudas piemērošanas. Ja pieteikums tiek iesniegts pēc nodokļu samaksas termiņa iestāšanās dienas, lauksaimniekam būs pienākums nomaksāt nokavējuma naudu par neatlaistajām summām, saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”.

Lauksaimniekiem, kas ir cietuši no dabas katastrofas, ir izdevība izmantot atvieglotos nodokļu nosacījumus un saņemt nepieciešamo atbalstu, lai mazinātu šo sarežģīto situāciju. VID ir gatavs palīdzēt un sniegt atbalstu lauksaimniekiem, kuriem ir vajadzīga papildu palīdzība šajā sarežģītajā periodā.

Similar Posts